Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Jouko Skinnarin muistorahaston säännöt

 

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Jouko Skinnarin muistorahasto. Rahaston nimi on ruotsiksi Jouko Skinnari minnesfond ja englanniksi Jouko Skinnari’s Memorial Fund.
 
2 § Rahaston varat

Rahaston alkupääoma muodostuu perheen, muiden sukulaisten, ystävien, työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden Jouko Skinnarin muistoksi vuonna 2018-2019 tekemistä lahjoituksista.
 
3 § Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on tukea myöntämällä avustuksia henkilöille ja yhteisöille yhdistyksen sääntöjen 2 § mukaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 
4 § Rahaston varojen käyttö

Rahaston varojen käytöstä päättää Jouko Skinnarin muistoyhdistys ry:n hallitus. Hallitus laatii vuosittain suunnitelman rahaston varojen käytöstä. Rahastosta ei voi myöntää avustuksia hallituksen jäsenille, puoluepoliittiseen toimintaan eikä Jouko Skinnarin lähiomaisille.
 
5 § Rahaston varojen kartuttaminen

Rahaston varoja kartutetaan sijoitustuotoilla, lahjoituksilla, testamenteilla sekä muilla yhteistyötahojen tai Jouko Skinnarin muistoyhdistys ry:n hallituksen myöntämillä varoilla, jos niiden käyttötarkoitus vastaa rahaston tarkoitusta.
 
6 § Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Jouko Skinnarin muistoyhdistys ry:n hallitus. Rahaston säännöt eivät voi olla lahjoitusten määräysten vastaiset.